+46 72 320 07 61

Rekrytering & Search.
Förmågan att hitta rätt. 

Att sätta en titel är lätt, att tillsätta rätt medarbetare är en konst.

Nyckeln inom rekrytering & search går via ett affärsnära samarbete. 

Det är enkelt att definiera den kunskap och erfarenhet som krävs för en viss tjänst, men det är en annan sak att förstå vad som krävs för att identifiera en lyckosam och långsiktig medarbetare i en organisation.

Genom att på ett genuint och engagerat sätt förstå er affär och lära känna er organisation kan vi attrahera rätt kandidater för tjänsten. Nyckeln till framgång är ett nära samarbete genom hela processen för att snabbt fånga upp ändrande förutsättningar i den agila värld vi lever. På ett förtroendeingivande sätt är vi er förlängda arm på kandidatmarknaden. Rekryteringsarbetet blir målinriktat, effektivare och roligare när man jobbar tillsammans. Det är vad vi kallar affärsnära.

Rekryteringsprocessen sker utefter en tydlig och transparent struktur och i ett nära och anpassningsbart samarbete. Samarbetet tar inte slut när kandidaten är på plats – här är du kund även efter avslutad process, för uppföljning och trygghet. Nära med andra ord.

Uppstartsmöte
Vi diskuterar förväntningar och tillvägagångssätt för processen. Vi lägger stor vikt på att ta fram en kravprofil för tjänsten utifrån en tydlig struktur där vi arbetar med både hårda och mjuka värden. Vi håller en diskussion och rekommendation om olika lämpliga upplägg för annonsering, tidplan för processen samt Employer Branding-arbete.
 
Annonsering
Vi annonserar på olika sajter samt egna webbsidor. Search pågår löpande och brett under hela processen där stor vikt läggs på kartläggning av olika branscher, bolag och roller och utifrån olika nätverk och kanaler. Kandidater identifieras med stöd av kravprofilen och resultatet blir ett bredare urval av kandidater. Alltid med Employer branding arbetet i fokus.
 
Urvalsarbete
Vi identifierar löpande kandidater mot kravprofilen och skapar oss en fördjupad förståelse av deras kompetenser och erfarenheter genom intervjuer.
 
Kandidatpresentation
Vi presenterar en sammanfattning av de mest relevanta kandidaterna som utifrån kravprofil och vår expertis presenteras med CV och egen kort sammanfattning av sina erfarenheter relevanta för tjänsten. Kandidatpresentationen sker enligt tidplan och tillsammans beslutar vi om vilka kandidater som skall gå vidare i processen.

Intervjuer

Kandidater intervjuas hos er som potentiell arbetsgivare. Allt arbete inför intervjun sker genom oss så som t.ex. kandidatkontakt, kalenderbokningar och förberedande material inför intervjun. 

Tester, referenser och bakgrundskontroll
Tester, referenser och bakgrundskontroll sker på slutkandidat. Kandidaten genomför personlighets-, motivations- samt färdighetstester. Utfallet av tester, referenser och bakgrundskontroll presenteras för både kund och kandidat.

Villkorsamtal

Som sista steg i processen träffar ni slutkandidaten för ett villkorsamtal och kommer överens om erbjudande. 
 
Utvärdering och uppföljning
Samarbetat tar inte slut efter avslutad process. Vi följer alltid upp processen med både dig som kund och med kandidaten för att säkerställa att förväntningar är uppfyllda hos båda parter.  


Mellan hägg och syrén.

maj 17, 2022

Inhouse in da house

februari 9, 2022