+46 72 320 07 61

Inhouse. Närmare än så kommer man inte.

Affärsnära jobbar vi alltid och inhouse är ett av många bra exempel på det. 

En helhetslösning för dig som söker en dedikerad resurs som med kort startsträcka kan starta igång arbetet med att attrahera och identifiera rätt kandidater för er organisation. Arbetssätt, verktyg och system anpassas och integreras utefter era behov. Korta beslutsvägar och ett agilt förhållningssätt skapar de bästa förutsättningarna att attrahera rätt kandidater under en tidsbegränsad period. Förutom en extern kollega på plats, med hjärna och hjärta kommer ett paket av tjänster såsom Workbuster, LinkedIn recruiter, Gritify, TalentQ och Hucama.

Uppdraget definieras utefter tid och behov där vi tillsammans lägger upp en strategi för hur arbetet skall se ut.

Search
Genom nätverk, nätverkande och digitala verktyg bygga en långsiktig pipe av kandidater för era behov.

Rekrytering

Arbeta proaktivt genom hela rekryteringsprocessen; Behovsanalys, kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, tester, referenstagning , bakgrundskontroll och erbjudande.

Employer branding

Skapa engagemang för att öka er attraktionskraft på kandidatmarknaden.

Pre-, On, & Offboarding

Utifrån er kultur,  era värderingar och era arbetssätt arbeta för en positiv medarbetarupplevelse.

Mellan hägg och syrén.

maj 17, 2022

Inhouse in da house

februari 9, 2022