+46 72 320 07 61

Rekrytering med affären i fokus.

Nyckeln till framgång är ett nära samarbete genom hela processen för att snabbt fånga upp ändrade förutsättningar i den agila värld vi lever.

a person is sitting on a stair case

Rekrytering & search

Det är enkelt att definiera den kunskap och erfarenhet som krävs för en viss tjänst, men det är en annan sak att förstå vad som krävs för att bli en lyckosam och långsiktig kandidat i en verksamhet.

brown and black concrete building near mountain under starry night

INHOUSE

Ett nära och coachande samarbete med organisationen verkar för en professionell, behovsanpassad och framgångsrik rekryteringsprocess. Både för företag och kandidater.

black framed eyeglasses on yellow surface

Second opinion

Second Opinion innebär en fördjupad och oberoende bedömning samt rådgivning av en slutkandidat för dig som har valt att göra rekryteringen på egen hand.

"Business is serious fun"

Ring mig

+46 (0) 72 320 07 61

Maila


Spontanansökan